Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.5.2007

Opiskelijoiden työssäkäynti yhä yleisempää

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäynti yleistyi eniten, 56 prosentilla opiskelijoista oli työsuhde opintojen aikana vuonna 2005. Osa ammatillisesta koulutuksesta on kuitenkin sellaista, jota opiskellaan työsuhteessa. Myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti lisääntyi edellisestä vuodesta, 54 prosenttia kävi töissä opintojen ohessa. Yliopisto-opiskelijoiden ja lukiolaisten työssäkäynti on pysynyt saman suuruisena koko 2000-luvun, yliopisto-opiskelijoista töissä kävi noin 57 prosenttia ja lukiolaisista noin 30 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli sitä yleisempää mitä vanhempi opiskelija on. 18-vuotiaista opintojen ohessa kävi työssä 22 prosenttia ja 24-vuotiaista 52 prosenttia. Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Suojelualan opiskelijoista kävi työssä 71 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 66 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista oli työssäkäyviä 58 prosenttia ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 55 prosenttia. Työssäkäynti opintojen ohessa oli huomattavasti yleisempää Uudenmaan maakunnassa kuin muualla Suomessa.

Vuodesta 2005 lähtien rekisteripohjaiseen opiskelijoiden työssäkäyntitilastoon lasketaan mukaan vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat, koska tiedot opiskelijoiden työssäkäynnistä perustuvat työeläketietoihin ja 15-17-vuotiaat nuoret eivät enää kuulu työeläkevakuutuksen piiriin.

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2005 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2000 - 2005

Koulutussektori Opiskelijoita
yhteensä
2005
Työllisiä
opiskelijoita
2005
Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
2005 2004 2003 2002 2001 2000
%
Lukiokoulutus1) 49 647 14 883 30,0 31,0 30,0 30,8 31,5 31,3
Toisen asteen ammatillinen koulutus1) 193 176 108 499 56,2 54,4 45,6 43,7 43,8 42,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 132 762 71 156 53,6 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Yliopistokoulutus 176 055 101 295 57,5 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
Yhteensä 551 640 295 833 53,6 52,5 48,8 48,2 49,2 48,2
1) Vuonna 2005 opiskeli lukiokoulutuksessa 68 464 ja ammatillisessa koulutuksessa 48 899 alle 18-vuotiasta opiskelijaa, jotka eivät kuulu tähän tilastoon, koska heidän työssäkäynnistään ei ole tietoja. Tämän taulukon aikasarjasta on poistettu alle 18-vuotiaat.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2005/opty_2005_2007-05-08_tie_001.html