Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2014

Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni 3 prosenttiyksikköä vuonna 2012 edellisestä vuodesta. Edelleen opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä yli puolet. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä, 58 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 57 prosenttia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohessa 53 prosenttia.

Vähintään 18-vuotiaiden työssä käyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2012

Vähintään 18-vuotiaiden työssä käyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2012

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 57 prosentilla ja miehistä 50 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Kolmasosa lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä. Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista naisista työskenteli 60 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 24 prosentilla, 21-vuotiaista 43 prosentilla ja 24-vuotiaista 54 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 66 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 65 prosentilla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 61 prosentilla ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 56 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2012 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa työskenteli opiskelijoista yli 60 prosenttia.

Opiskelu kiinnosti edellisvuotta enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Koulutuksen läpäisy parani korkeakoulukoulutuksessa ja koulutuksen keskeyttäminen väheni. Tarkempaa tietoa löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tie_001_fi.html