Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Koulutusaste Opiskelijoita Naisopiskelijoita Miesopiskelijoita
Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 45 171 12 399 27,4 25 014 8 036 32,1 20 157 4 363 21,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 225 479 112 215 49,8 120 444 63 959 53,1 105 035 48 256 45,9
Opistoasteen koulutus 21 20 95,2 5 5 100,0 16 15 93,8
Alempi ammattikorkeakoulukoulutus 130 237 70 740 54,3 69 220 40 874 59,0 61 017 29 866 48,9
Alempi korkeakoulukoulutus 93 199 47 047 50,5 47 337 25 912 54,7 45 862 21 135 46,1
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 8 566 7 469 87,2 5 453 4 787 87,8 3 113 2 682 86,2
Ylempi korkeakoulukoulutus 49 339 30 158 61,1 28 611 17 411 60,9 20 728 12 747 61,5
Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 352 4 067 93,5 2 974 2 772 93,2 1 378 1 295 94,0
Lisensiaatinkoulutus 1 624 1 325 81,6 781 677 86,7 843 648 76,9
Tohtorinkoulutus 18 655 14 174 76,0 9 738 7 443 76,4 8 917 6 731 75,5
Yhteensä 576 643 299 614 52,0 309 577 171 876 55,5 267 066 127 738 47,8

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2013, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2013/opty_2013_2015-03-19_tau_002_fi.html