Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2013

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita
yhteensä 
Ikä
      % 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
Lukiokoulutus 45 171 12 399       27,4 6 839 2 845 526 298 257 197 162 1 275
Toisen asteen ammatillinen koulutus 225 479 112 215 49,8 7 020 4 955 3 603 4 490 4 575 4 365 3 930 79 277
Opistoasteen koulutus 21 20 95,2 - - - - - - - 20
Alempi ammattikorkeakoulukoulutus 130 237 70 740 54,3 31 1 878 4 272 6 465 7 606 7 448 6 326 36 714
Alempi korkeakoulukoulutus 93 199 47 047 50,5 33 1 291 2 723 4 035 4 289 4 172 3 693 26 811
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 8 566 7 469 87,2 - - - - - - - 7 469
Ylempi korkeakoulukoulutus 49 339 30 158 61,1 - 23 97 172 456 1 241 2 279 25 890
Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 352 4 067 93,5 - - - - - - - 4 067
Lisensiaatinkoulutus 1 624 1 325 81,6 - - - - - - - 1 325
Tohtorinkoulutus 18 655 14 174 76,0 - - - - - 11 57 14 106
Yhteensä 576 643 299 614 52,0 13 923 10 992 11 221 15 460 17 183 17 434 16 447 196 954

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2013, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2013/opty_2013_2015-03-19_tau_003_fi.html