Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015

Koulutusaste Opiskelijoita Naisopiskelijoita Miesopiskelijoita
Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä Yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 44 013 11 448 26,0 24 717 7 460 30,2 19 296 3 988 20,7
Toisen asteen ammatillinen koulutus 234 764 112 261 47,8 125 438 64 192 51,2 109 326 48 069 44,0
Ammattikorkeakoulukoulutus 129 508 67 030 51,8 68 167 38 468 56,4 61 341 28 562 46,6
Alempi korkeakoulukoulutus 85 627 41 034 47,9 43 551 22 997 52,8 42 076 18 037 42,9
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 10 162 8 823 86,8 6 503 5 659 87,0 3 659 3 164 86,5
Ylempi korkeakoulukoulutus 52 119 30 819 59,1 29 631 17 511 59,1 22 488 13 308 59,2
Lääkärien erikoistumiskoulutus 157 141 89,8 146 131 89,7 11 10 90,9
Lisensiaatinkoulutus 1 274 992 77,9 638 518 81,2 636 474 74,5
Tohtorinkoulutus 18 252 13 532 74,1 9 654 7 232 74,9 8 598 6 300 73,3
Yhteensä 575 876 286 080 49,7 308 445 164 168 53,2 267 431 121 912 45,6

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2015, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2015/opty_2015_2017-03-17_tau_002_fi.html