Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2015

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita
yhteensä 
Ikä
    % 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
Lukiokoulutus 44 013 11 448 26,0 6 510 2 660 396 283 205 186 130 1 078
Toisen asteen ammatillinen koulutus 234 764 112 261 47,8 6 272 3 465 3 170 4 267 4 189 4 294 3 902 82 702
Ammattikorkeakoulukoulutus 129 508 67 030 51,8 19 916 3 292 5 624 7 150 7 230 6 173 36 626
Alempi korkeakoulukoulutus 85 627 41 034 47,9 15 1 122 2 369 3 889 4 262 4 002 3 005 22 370
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 10 162 8 823 86,8 - - - - - - 1 8 822
Ylempi korkeakoulukoulutus 52 119 30 819 59,1 - 26 98 165 509 1 519 2 605 25 897
Lääkärien erikoistumiskoulutus 157 141 89,8 - - - - - - - 141
Lisensiaatinkoulutus 1 274 992 77,9 - - - - - - - 992
Tohtorinkoulutus 18 252 13 532 74,1 - - - 1 - 13 60 13 458
Yhteensä 575 876 286 080 49,7 12 816 8 189 9 325 14 229 16 315 17 244 15 876 192 086

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2015, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2015/opty_2015_2017-03-17_tau_003_fi.html