Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä joista työllisiä Naisopiskelijoita yhteensä joista työllisiä Miesopiskelijoita yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 42 920 11 570 27,0 24 025 7 484 31,2 18 895 4 086 21,6
Ammatillinen peruskoulutus 158 687 61 231 38,6 84 500 35 867 42,4 74 187 25 364 34,2
Ammattitutkinto 55 491 35 817 64,5 29 633 18 750 63,3 25 858 17 067 66,0
Erikoisammattitutkinto 25 271 21 899 86,7 14 266 12 381 86,8 11 005 9 518 86,5
Ammattikorkeakoulututkinto 129 762 68 182 52,5 67 493 38 580 57,2 62 269 29 602 47,5
Alempi korkeakoulututkinto 81 265 38 720 47,6 41 758 22 117 53,0 39 507 16 603 42,0
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 11 001 9 504 86,4 7 134 6 184 86,7 3 867 3 320 85,9
Ylempi korkeakoulututkinto 54 445 32 506 59,7 30 486 18 367 60,2 23 959 14 139 59,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus 155 144 92,9 147 137 93,2 8 7 87,5
Lisensiaatintutkinto 1 046 802 76,7 519 427 82,3 527 375 71,2
Tohtorintutkinto 17 824 13 172 73,9 9 494 7 063 74,4 8 330 6 109 73,3
Yhteensä 577 867 293 547 50,8 309 455 167 357 54,1 268 412 126 190 47,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2016, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tau_002_fi.html