Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2016

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %
Lukiokoulutus 42 920 11 570 27,0 6 663 2 586 399 274 228 185 149 1 086
Ammatillinen peruskoulutus 158 687 61 231 38,6 6 315 3 521 2 652 2 950 3 292 2 880 2 626 36 995
Ammattitutkinto 55 491 35 817 64,5 11 114 413 787 942 1 054 1 158 31 338
Erikoisammattitutkinto 25 271 21 899 86,7 0 0 18 50 99 168 208 21 356
Ammattikorkeakoulututkinto 129 762 68 182 52,5 12 866 2 971 5 365 7 127 7 211 6 298 38 332
Alempi korkeakoulututkinto 81 265 38 720 47,6 25 1 013 2 400 3 805 4 398 3 853 3 044 20 182
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 11 001 9 504 86,4 0 0 0 0 0 0 0 9 504
Ylempi korkeakoulututkinto 54 445 32 506 59,7 0 22 102 208 578 1 715 3 097 26 784
Lääkärien erikoistumiskoulutus 155 144 92,9 0 0 0 0 0 0 0 144
Lisensiaatintutkinto 1 046 802 76,7 0 0 0 0 0 0 0 802
Tohtorintutkinto 17 824 13 172 73,9 0 0 0 0 2 11 62 13 097
Yhteensä 577 867 293 547 50,8 13 026 8 122 8 955 13 439 16 666 17 077 16 642 199 620

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2016, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tau_003_fi.html