Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2017

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %
Lukiokoulutus 43 165 13 582 31,5 8 570 2 730 410 231 218 182 172 1 069
Ammatillinen peruskoulutus 160 199 66 775 41,7 7 899 3 344 2 438 2 865 2 921 2 935 2 565 41 808
Ammattitutkinto 54 514 37 657 69,1 9 88 361 756 849 990 1 040 33 564
Erikoisammattitutkinto 25 434 22 047 86,7 - - 22 47 89 142 231 21 516
Ammattikorkeakoulututkinto 129 036 70 945 55,0 23 817 2 795 5 038 6 945 7 524 6 685 41 118
Alempi korkeakoulututkinto 78 256 37 309 47,7 22 1 009 2 299 3 786 4 239 3 955 2 887 19 112
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 12 198 10 716 87,9 - - - - - - - 10 716
Ylempi korkeakoulututkinto 56 215 34 604 61,6 5 33 120 181 650 1 864 3 334 28 417
Lääkärien erikoistumiskoulutus 169 159 94,1 - - - - - - - 159
Lisensiaatintutkinto 919 718 78,1 - - - - - - 1 717
Tohtorintutkinto 17 702 13 319 75,2 - - - 1 - 9 42 13 267
Yhteensä 577 807 307 831 53,3 16 528 8 021 8 445 12 905 15 911 17 601 16 957 211 463

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2017, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2017/opty_2017_2019-03-14_tau_003_fi.html