Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2018

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %                
Lukiokoulutus 42 385 13 469 31,8 8 720 2 746 384 214 168 154 135 948
Ammatillinen peruskoulutus 127 317 49 938 39,2 7 965 3 385 1 991 2 158 2 105 1 820 1 809 28 705
Ammattitutkinto 35 923 26 530 73,9 9 51 215 408 538 586 709 24 014
Erikoisammattitutkinto 20 987 18 401 87,7 - 1 18 36 71 122 142 18 011
Ammattikorkeakoulututkinto 128 526 71 463 55,6 20 759 2 572 4 725 6 524 7 265 6 439 43 159
Alempi korkeakoulututkinto 76 951 36 112 46,9 19 1 054 2 280 3 737 4 290 3 639 2 930 18 163
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 13 478 11 767 87,3 - - - - - - - 11 767
Ylempi korkeakoulututkinto 58 005 35 889 61,9 - 32 121 206 674 1 958 3 551 29 347
Lääkärien erikoistumiskoulutus 159 149 93,7 - - - - - - - 149
Lisensiaatintutkinto 800 616 77,0 - - - - - - - 616
Tohtorintutkinto 17 507 13 276 75,8 - - - - 2 14 45 13 215
Yhteensä 522 038 277 610 53,2 16 733 8 028 7 581 11 484 14 372 15 558 15 760 188 094

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2018, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2018/opty_2018_2020-03-12_tau_003_fi.html