Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.3.2021

Puolet opiskelijoista työskentelee opintojen ohella

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vähintään 18-vuotiaista opiskelijoista puolet kävi opintojen ohella töissä vuonna 2019. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 55 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 58 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista työskenteli opintojen ohessa 47 prosenttia. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 33 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2010–2019

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2010–2019
Ammatillista koulutusta koskevat luvut vuodelta 2019 eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

Ammatillista koulutusta koskevat luvut vuodelta 2019 eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin. Vuodesta 2019 alkaen ammatillisen koulutuksen opiskelijatieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista opiskelijoista osaamisen hankkimistavasta riippumatta. Osaamisen hankkimistapoja ovat oppilaitosmuotoinen koulutus, koulutussopimus ja oppisopimus. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2019 tietoon 20.9. poikkileikkausajankohdasta laskettiin mukaan oppisopimusopiskelijat koko tilastovuoden ajalta. Vuodesta 2019 eteenpäin oppisopimusopiskelijat lasketaan mukaan vain, jos he ovat olleet poikkileikkausajankohtana koulutuksen järjestäjällä kirjoilla opiskelijoina. Lisätietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 55 prosentilla ja miehistä 47 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 38 prosenttia ja lukiokoulutuksessa opiskelevista miehistä 26 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista 50 prosenttia kävi opiskelujen ohessa töissä ja miehistä 44 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista naisista 59 prosenttia kävi opiskelujen ohessa töissä ja miehistä 50 prosenttia. Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevista naisista työskenteli opintojen ohessa 62 prosenttia ja miehistä samoin 62 prosenttia.

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 18-vuotiaista opiskelijoista 31 prosenttia kävi töissä ja vastaavasti 21-vuotiaista 38 prosentilla ja 24-vuotiaista 51 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 62 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoista 62 prosentilla, kasvatusalan opiskelijoista 60 prosentilla, yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 58 prosentilla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 58 prosentilla ja humanististen ja taidealojen opiskelijoista 46 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2019 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tarkempaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tie_001_fi.html