Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2010

Perheiden määrä kasvaa edelleen

Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 1 450 000 perhettä. Määrä on kasvanut 6 100 perheellä edellisestä vuodesta. Perheisiin kuului 76 prosenttia väestöstä eli 4 060 000 henkilöä. Yksin asuvia oli 1 026 000. Kaksi kolmasosaa perheistä oli avioparien perheitä. Avoparien perheitä oli 21 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 1 396.

Perheet tyypeittäin 1950–2009

Perheet tyypeittäin 1950–2009

Lapsiperheitä (perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia) oli 584 000. Lapsiperheiden määrä on vähentynyt edellisvuodesta 1 100 perheellä. Lapsiperheisiin kuuluu 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheessä asui vuodenvaihteessa kotona keskimäärin 1,83 lasta. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on edelleen avioparin perhe, 61 %. Avoparien lapsiperheitä on 18 prosenttia lapsiperheistä. Saman verran on äiti ja lapsia -lapsiperheitä. Isä ja lapsia -perheitä on edelleen hyvin vähän. Alle kolmessa prosentissa lapsiperheitä lasten kanssa asuu pelkästään isä. Saman sukupuolen rekisteröity pari on vanhempina 229 lapsiperheessä.

Uusperheitä oli vuoden 2009 lopussa 54 000. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Näitä lapsia oli lähes 78 000. Uusperheiden määrä on vähentynyt 90 perheellä viime vuodesta. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2009

Perhetyyppi      1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 Muutos 2008–2009 
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 437 709 1 444 386 1 450 488 6 102
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 496 814 504 728 509 916 5 188
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 456 235 452 180 448 897 -3 283
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 188 172 191 177 193 894 2 717
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 115 860 115 966 116 797 831
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 150 251 149 631 149 823 192
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 29 288 29 460 29 765 305
Rekisteröity miespari 1) . . . 398 527 579 625 46
Rekisteröity naispari 1) . . . 430 562 665 771 106
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 045 561 4 051 662 4 059 511 7 849
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 300 484 5 326 314 5 351 427 25 113
Perheväestön osuus, % 82.1 80.0 78.2 76.8 76.3 76.1 75.9 -0.2
Perheen keskikoko 3.00 2.96 2.89 2.83 2.81 2.81 2.81 2.80
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 240.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (345,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2009/perh_2009_2010-05-28_tie_001_fi.html