Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Alueiden välillä ei eroja lapsiperheiden yleisyydessä

4.1 Avopareja eniten Ahvenanmaalla − vähiten Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Eroihin vaikuttavat avopari- ja yhden vanhemman perheiden yleisyys maakunnissa. Ahvenanmaalla ja Lapissa on suhteellisesti eniten avopareja. Keski- ja Etelä-Pohjanmaa edustavat toista äärilaitaa.

Ahvenanmaalla 30 prosenttia perheistä on avoparien perheitä, Lapissa 23 prosenttia. 14 maakunnassa avoparien osuus on maan keskimääräistä tasoa korkeampi, viidessä matalampi (kuvio 7).

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2010

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2010

Kuntatasolla tarkastellen Ahvenanmaan kunnat sijoittuvat avoparien yleisyydessä kärkipäähän. Manner-Suomen kunnista kärjessä on Keski-Suomen Luhanka 33 prosentin osuudellaan. Pelkosenniemen lapsiperheistä 32 prosenttia on avoparien perheitä. Savukoskella avoparien osuus lapsiperheistä on 31 prosenttia ja Närpiössä sekä Maalahdessa 30 prosenttia. Manner-Suomessa vähiten avoparien lapsiperheitä on Luodon kunnassa, 7 prosenttia.

4.2 Yhden vanhemman lapsiperheitä eniten Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on myös selvää alueittaista vaihtelua. Maakuntien luvuissa Pohjanmaan maakunnat poikkeavat muista maakunnista perinteisen perheen suuntaan (kuvio 8). Yhden vanhemman perheitä on siellä vähiten. Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla (23 %) on eniten yhden vanhemman lapsiperheitä. Päijät-Hämeessä osuus on korkea Lahden ja Uudellamaalla Helsingin ansiosta.

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2010

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2010

Maakuntien välinen vaihtelu yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuu äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on kaikissa maakunnissa 2−3 prosenttia.

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista Helsingissä (29 %), Turussa ja Hartolassa (27 %) sekä Harjavallassa ja Lahdessa (26 %). Ahvenanmaalta löytyvät koko Suomen korkeimmat luvut (Sottunga 45 %, Brändö 30 % ja Maarianhamina 28 %), mutta Sottungan ja Brändön kohdalla on huomattava, että näin pienissä kunnissa jo muutaman perheen erotus saattaa muuttaa prosenttiosuuksia paljon.

Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa (4 %), Pedersöressä (5 %) ja Yli-Iin kunnassa (6 %), Ahvenanmaalla taas Vårdössä (7 %).

Luotoa voitaneen pitää Suomen perherakenteeltaan perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus on maan pienin ja vastaavasti avioparien suurin. Luodossa on myös Yli-Iin (2,88), Sievin (2,85), Merijärven (2,84) ja Perhon (2,78) jälkeen maan viidenneksi korkein lapsiperheen keskimääräinen kotona asuvien alaikäisten lasten määrä 2,74. Koko maan keskiarvo on 1,83.

Enemmistö yhden vanhemman lapsiperheiden isistä ja äideistä on siviilisäädyltään eronneita. Leskiä on miehistä vain kuusi prosenttia, naisista ainoastaan kolme prosenttia. Avoliittojen purkautumiset ovat lisänneet naimattomien määrää yhden vanhemman lapsiperheissä. Jo 41 prosenttia äiti ja lapsia -perheiden äideistä on naimattomia, isistä 27 prosenttia (taulukko 3, luku 1).


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2010, 4. Alueiden välillä ei eroja lapsiperheiden yleisyydessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_kat_004_fi.html