Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

8. Yli puolella 60-vuotiaista on alaikäisiä lapsenlapsia

Vuoden 2011 lopussa Suomen väestöön kuuluvilla 0−17-vuotiailla lapsilla oli yhteensä 468 000 isoisää ja 597 000 isoäitiä. Isovanhempia on keskimäärin 2,9 alaikäistä lasta kohden. Miehistä 28 prosenttia on alaikäisten lasten isoisiä, isoäitejä on naisista kolmannes.

Isovanhempia koskevat tiedot on tuotettu rekisteriyhdistelyin tuotetusta alaikäisiä lapsia koskevasta aineistosta. Vastaavia tietoja tuotettiin edellisen kerran vuonna 2007, jolloin vuotta 2005 koskevia isovanhempien tietoja julkaistiin Tilastokeskuksen ja Stakesin yhteistyönä tehdyssä Suomalainen lapsi 2007 -julkaisussa.

Alle 18-vuotiaista lapsista 39 prosentilla on kaikki neljä isovanhempaa. Niitä, joilla ei ole ainuttakaan isovanhempaa, on kuusi prosenttia alle 18-vuotiaista. Alle vuoden ikäisistä lapsista 58 prosentilla on neljä isovanhempaa. Sen sijaan 14-vuotiaista lapsista enää vain noin joka neljännellä on kaikki neljä isovanhempaa.

Kuvio 17. 0–17-vuotiaiden lasten isovanhemmat iän mukaan 2011

Kuvio 17. 0–17-vuotiaiden lasten isovanhemmat iän mukaan 2011

Puolet kuusikymmenvuotiaista miehistä on alaikäisten lasten isoisiä. Samanikäisistä naisista jo lähes 60 prosenttia on alle 18-vuotiaiden isoäitejä. Osuuksissa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta vuodesta 2005.

Isoäitien osuus on korkeimmillaan 66–69-vuotiailla naisilla. Tämänikäisistä naisista alaikäisten lasten isoäitejä on 68 prosenttia. Vuonna 2005 isoäitien osuus oli korkeimmillaan 65-vuotiailla naisilla, joista alaikäisten lasten isoäitejä oli 70 prosenttia.

Isoisien osuus ikäluokan miehistä kasvaa hitaammin kuin isoäitien osuus naisista. Isoisien osuus on korkeimmillaan 70-vuotiailla miehillä. Alaikäisten isoisiä on 67 prosenttia ikäluokasta eli lähes yhtä usea kuin naisista on isoäitejä. Myös vuonna 2005 alaikäisten lasten isoisien osuus oli miehillä korkeimmillaan 70-vuotiaana, tuolloin isoisien osuus oli 68 prosenttia ikäluokan miehistä.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2011, 8. Yli puolella 60-vuotiaista on alaikäisiä lapsenlapsia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_kat_008_fi.html