Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2012

Lapsiperheiden määrä hitaassa laskussa

Suomessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 581 000 lapsiperhettä. Määrä on pienentynyt edellisvuodesta 1 800 perheellä. Pienenemiseen vaikuttavat muun muassa matala syntyvyys, synnytysiän nousu ja ikäluokkien kokojen vaihtelu. Lapsiperheessä asui vuodenvaihteessa kotona keskimäärin 1,83 lasta. Lapsiperheisiin kuuluu 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Lapsiperheet tyypeittäin 1995–2011

Lapsiperheet tyypeittäin 1995–2011

Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on edelleen avioparin perhe, 61 %. Avoparien lapsiperheitä on 19 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran on äiti ja lapsia -perheitä, joita on 18 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä on edelleen hyvin vähän. Alle kolmessa prosentissa lasten kanssa asuu pelkästään isä. Saman sukupuolen rekisteröity pari on vanhempina hieman yli 300 lapsiperheessä.

Kaikkiaan perheitä oli vuoden 2011 lopussa 1 461 000. Määrä on kasvanut 5 500 perheellä edellisestä vuodesta. Kasvu on suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 4 600 perhettä. Perheisiin kuului 75 prosenttia väestöstä eli 4 070 000 henkilöä. Perheisiin kuuluvien määrä on vähentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä. Kaksi kolmasosaa perheistä oli avioparien perheitä. Avoparien perheitä oli 22 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli noin 1 800. Yksinasuvia oli 1 053 000.

Uusperheitä oli vuoden 2011 lopussa 53 000. Uusperheiden määrä on kasvanut lähes sadalla perheellä viime vuodesta. Vuosimuutokset ovat olleet viime vuosina pieniä. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Näitä lapsia oli 77 000.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2011

Perhetyyppi      1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 Muutos 2010–2011 
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 450 488 1 455 073 1 460 570 5 497
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 509 916 513 889 518 550 4 661
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 448 897 446 433 442 257 -4 176
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 193 894 195 967 200 171 4 204
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 116 797 117 254 118 054 800
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 149 823 149 651 149 196 -455
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 29 765 30 278 30 534 256
Rekisteröity miespari 1) . . . 398 625 706 773 67
Rekisteröity naispari 1) . . . 430 771 895 1 035 140
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 059 511 4 065 168 4 069 930 4 762
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 351 427 5 375 276 5 401 267 25 991
Perheväestön osuus, % 82.1 80.0 78.2 76.8 75.9 75.6 75.4 -0.2
Perheen keskikoko 3.00 2.96 2.89 2.83 2.81 2.79 2.79 0.00
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 351.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (352,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2011/perh_2011_2012-05-25_tie_001_fi.html