Liitetaulukko 5. Lapsiperheet vanhempien kielen mukaan 31.12.2018

Äidin
kieli
Isän kieli
Yhteensä Suomi Ruotsi Venäjä Viro Arabia Somali Thai Kiina Muu ja
tunte-
maton
Perheessä
ei isää
Kaikki
lapsiperheet
561 965 383 565 24 963 6 964 4 256 4 454 1 602 141 1 181 26 727 108 112
Suomi 457 697 348 265 7 938 651 689 907 62 65 71 9 137 89 912
Ruotsi 26 076 6 193 15 204 16 35 52 4 6 3 748 3 815
Venäjä 13 731 3 208 190 5 765 377 60 2 1 3 647 3 478
Viro 7 230 1 344 97 143 2 896 32 - - - 181 2 537
Arabia 4 228 82 9 2 2 3 041 8 - - 185 899
Somali 2 984 25 1 3 3 9 1 449 - - 20 1 474
Thai 2 814 2 094 106 4 8 4 - 54 2 43 499
Kiina 2 111 714 37 1 4 1 - - 1 029 76 249
Muu ja
tuntematon
26 766 5 478 530 199 61 184 18 10 42 14 995 5 249
Perheessä
ei äitiä
18 328 16 162 851 180 181 164 59 5 31 695 -

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. vuosikatsaus 2018, Liitetaulukko 5. Lapsiperheet vanhempien kielen mukaan 31.12.2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_005_fi.html