Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.6.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 4,0 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 4,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Liikevaihto kääntyi laskuun jo edellisellä helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, jolloin liikevaihto väheni 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli laskusuuntainen kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Tarkastelujaksolla kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni 11,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni tammi-maaliskuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 0,8 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 1,6 prosenttia ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa niin ikään 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluiden toimialoista liikevaihtoaan kasvatti eniten kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuotta suurempi. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 4,6 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 1-3/2009 3/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,4 8,0 4,6 -4,0 -2,3
- Kuljetus ja varastointi 9,2 8,8 1,9 -11,7 -11,6
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 6,5 5,3 4,1 -0,8 -0,2
- Informaatio ja viestintä 5,8 4,6 4,4 0,3 4,4
- Kiinteistöalan toiminta 8,4 7,1 6,5 5,8 3,8
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9,9 7,1 6,8 -1,6 0,8
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14,4 12,9 5,7 -1,6 -1,9
- Taiteet, viihde ja virkistys 9,5 5,1 8,5 4,6 5,4
- Muu palvelutoiminta 8,9 7,5 5,6 1,2 4,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/03/plv_2009_03_2009-06-15_tie_001.html