Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.7.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 4,3 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 helmi-huhtikuussa 4,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisellä, maaliskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto väheni 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli laskusuuntainen kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Tarkastelujaksolla kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni 13,2 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni helmi-huhtikuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 2,0 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 3,6 prosenttia ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluiden toimialoista kasvoi eniten kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tarkastelujaksolla 6,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 4,2 prosenttia ja muun palvelutoiminnan liikevaihto 3,5 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
5-7/2008 8-10/2008 11/2008-1/2009 2-4/2009 4/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,0 7,6 1,1 -4,3 -4,8
- Kuljetus ja varastointi 9,0 7,8 -3,7 -13,2 -15,0
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 5,8 5,2 1,6 -2,0 -4,5
- Informaatio ja viestintä 4,7 4,8 3,3 0,6 0,1
- Kiinteistöalan toiminta 8,6 7,8 6,6 6,2 5,4
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 8,7 8,9 1,9 -3,6 -8,2
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 13,2 11,4 3,1 -3,2 -3,6
- Taiteet, viihde ja virkistys 7,9 7,0 9,2 4,2 7,1
- Muu palvelutoiminta 7,4 7,8 3,2 3,5 5,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/04/plv_2009_04_2009-07-15_tie_001.html