Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 13.11.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 7,1 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 kesä-elokuussa 7,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisellä, heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto väheni 7,8 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli kasvussa kiinteistöalan toiminnassa sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski kesä-elokuussa 18,2 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni tarkastelujaksolla niin ikään majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 3,3 prosenttia, informaation ja viestinnän toimialoilla 3,5 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 6,7 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 2,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluiden toimialoista eniten kasvoi kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tarkastelujaksolla 5,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 3,1 prosenttia ja muun palvelutoiminnan liikevaihto 1,8 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman
kuukauden
vuosimuutos
9-11/2008 12/2008-2/2009 3-5/2009 6-8/2009 8/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,5 -1,8 -6,7 -7,1 -8,1
- Kuljetus ja varastointi 4,9 -8,2 -15,5 -18,2 -17,2
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 5,4 -0,6 -3,1 -3,3 -2,9
- Informaatio ja viestintä 5,7 0,0 -2,4 -3,5 -6,0
- Kiinteistöalan toiminta 5,8 7,2 5,5 5,4 5,3
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9,9 -2,3 -7,8 -6,7 -6,4
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 8,5 0,7 -4,3 -2,3 -3,8
- Taiteet, viihde ja virkistys 9,0 4,5 4,9 3,1 4,8
- Muu palvelutoiminta 6,8 2,5 1,5 1,8 -0,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja
vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 13.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/08/plv_2009_08_2009-11-13_tie_001.html