Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.3.2010

Palvelualojen liikevaihto väheni 7,3 prosenttia loka-joulukuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 7,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Syyskuuhun päättyneellä kolmannella neljänneksellä palvelualojen liikevaihto supistui 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli kasvussa taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla sekä muussa palvelutoiminnassa. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Eniten laski edelleen kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto, joka oli tarkastelujaksolla 13,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto oli 9,8 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Loka-joulukuussa taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % 1 Uusimman
kuukauden
vuosimuutos
1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 10-12/2009 12/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) -3,8 -8,2 -9,3 -7,3 -6,4
- Kuljetus ja varastointi -12,5 -17,8 -18,4 -13,3 -9,6
- Majoitus ja ravitsemistoiminta -2,8 -4,2 -4,4 -4,9 -2,3
- Informaatio ja viestintä -1,7 -4,7 -5,4 -5,1 -6,3
- Kiinteistöalan toiminta 5,9 3,6 2,9 2,2 -2,0
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -3,3 -9,0 -11,1 -9,8 -7,7
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -2,4 -4,3 -5,4 -5,2 -2,5
- Taiteet, viihde ja virkistys 4,2 3,0 3,5 5,8 4,3
- Muu palvelutoiminta 0,6 1,7 -0,7 2,3 5,0
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja
vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/12/plv_2009_12_2010-03-15_tie_001.html