Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.10.2011

Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-syyskuussa 2011

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 tammi-syyskuussa kaikkiaan 345 000 rikosta, mikä oli 15 000 tapausta (5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Viiden edellisen vuoden aikana tammi-syyskuussa rikoksia ilmoitettiin keskimäärin 332 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 195 000, mikä oli 6 600 tapausta eli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 32 000, mikä oli viidenneksen sekä edellisvuotta että vuosien 2006-2010 keskimäärää enemmän. Lisäksi kirjattiin 382 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikosten määrä tammi-syyskuussa oli 2000-luvun suurin. Niitä tuli tietoon 30 000, edellisvuoden vastaavan luvun oltua 25 000. Ajanjaksolla 2000-2010 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa keskimäärin 23 000. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät kuusi prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 600, kymmenen aiemman vuoden keskiarvon oltua 1 700. Osa lievistä pahoinpitelyistä siirtyi vuoden 2011 alusta virallisen syytteen alaisiksi, eikä esitutkinnan käynnistäminen siten enää ole riippuvainen uhrin tahdosta.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 9 300, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on enemmän kuin puolittunut.

Rattijuopumuksien määrä väheni nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 16 000 eli 78 tapausta vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2010. Törkeiden rattijuopumusten määrä pysyi ennallaan ja muut rattijuopumukset vähenivät prosentin.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 200, mikä oli kuusi prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 1 500.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2011 tammi–syyskuussa 769, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 648. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut tammi–syyskuussa keskimäärin 505. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 948, mikä on 53 prosenttia enemmän kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 15 000, mikä on prosentin enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni kahdeksan prosenttia. Niitä tuli ilmi 727.

Petoksia on 2000-luvulla ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 9 900. Vuonna 2011 niiden määrä oli 13 000, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vahingontekojen määrä oli kuusi prosenttia 2000-luvun tammi-syyskuun keskiarvoa suurempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 40 000, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2011 Muutos Heinäkuu 2011 Muutos Elokuu 2011 Muutos Syyskuu 2011 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 344 783 15 197 43 424 2 982 45 246 2 838 40 051 -89
-murto 29 785 721 3 907 320 4 068 97 3 580 -284
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 9 341 627 1 459 192 1 375 98 1 263 22
-ryöstö 1 228 66 124 -21 163 3 152 -4
-vahingonteko 40 298 2 964 4 722 185 5 622 652 5 262 580
-tappo, murha ja surma 83 -3 12 0 11 -2 11 5
-pahoinpitely 29 992 5 274 3 869 805 3 296 421 3 008 565
-raiskaus 769 121 114 49 104 40 108 33
-rattijuopumus 16 351 -78 2 357 129 1 914 -74 1 898 -207
-huumausainerikos 15 203 178 1 678 153 1 766 0 1 698 -99
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - syyskuussa sekä heinä–, elo– ja syyskuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2011 Muutos Heinäkuu 2011 Muutos Elokuu 2011 Muutos Syyskuu 2011 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 381 796 -1 228 39 185 -3 553 45 089 2 909 45 652 2 205
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 248 118 -5 406 27 116 -3 155 30 371 1599 28 856 1 964
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/03/polrik_2011_03_2011-10-14_tie_001_fi.html