Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.10.2011

Misshandelsfallen och antalet olovliga tillgrepp av motorfordon ökade under januari-september 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september 2011 kännedom om totalt 345 000 brott, vilket var 15 000 fall (5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–september i genomsnitt 332 000 brott. Antalet egendomsbrott var 195 000, vilket var 6 600 fall, dvs. tre procent fler än under motsvarande period år 2010. Polisen fick kännedom om 32 000 brott mot liv och hälsa, dvs. en femtedel fler än i genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006–2010. Dessutom bokfördes 382 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–september var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick till 30 000, medan motsvarande siffra för året innan var 25 000. Under perioden 2000–2010 anmäldes i genomsnitt 23 000 misshandelsbrott under januari–september. Antalet fall av grov miss-handel ökade med sex procent. Dessa uppgick till 1 600, medan genomsnit-tet för de föregående tio åren var 1 700. En del av de lindriga missfallen hör under allmänt åtal fr.o.m. början av år 2011, dvs. inledandet av en förunder-sökning är således inte längre beroende av offrets vilja.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 9 300, vilket är sju procent fler än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet sådana fall minskat med mer än hälften.

Antalet rattfyllerier minskade nu för fjärde året i rad. Sammanlagt avslöjades 16 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 78 fall jämfört med år 2010. Antalet grova rattfyllerier var oförändrat och övriga rattfyllerier mins-kade med en procent.

Antalet anmälda rån var 1 200, vilket var sex procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 1 500 rån under januari–september.

Under januari–september 2011 anmäldes 769 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 648. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–september i genomsnitt varit 505. Polisen fick kännedom om 948 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 52 procent fler än genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälan kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 15 000, dvs. en procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med åtta procent. 727 sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–september uppgått till i genomsnitt 9 900. År 2011 uppgick deras antal till 13 000, dvs. 10 procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var sex procent större än genomsnittet för januari–september under 2000-talet. Nu avslöjades 40 000 skadegörelser, vilket är åtta procent fler än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –september samt i juli, augusti och september2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-September 2011 Förändring Julil 2011 Förändring Augusti 2011 Förändring September 2011 Förändring
ALLA BROTT 1) 344 783 15 197 43 424 2 982 45 246 2 838 40 051 -89
-inbrott 29 785 721 3 907 320 4 068 97 3 580 -284
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 9 341 627 1 459 192 1 375 98 1 263 22
-rån 1 228 66 124 -21 163 3 152 -4
-skadegörelse 40 298 2 964 4 722 185 5 622 652 5 262 580
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 83 -3 12 0 11 -2 11 5
-misshandel 29 992 5 274 3 869 805 3 296 421 3 008 565
-våldtäkt 769 121 114 49 104 40 108 33
-rattfylleri 16 351 -78 2 357 129 1 914 -74 1 898 -207
-narkotikabrott 15 203 178 1 678 153 1 766 0 1 698 -99
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari –september samt i juli, augusti och september 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-September 2011 Förändring Julil 2011 Förändring Augusti 2011 Förändring September 2011 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 381 796 -1 228 39 185 -3 553 45 089 2 909 45 652 2 205
Fartbegränsningsöverskridning 1) 248 118 -5 406 27 116 -3 155 30 371 1599 28 856 1 964
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/03/polrik_2011_03_2011-10-14_tie_001_sv.html