Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. I de ouppklarade brotten ingår också personer som misstänks vara skyldiga och deras ålder. Statistiken omfattar också uppgifter om familjevåld och kommunal parkeringsövervakning samt vissa av polisens uppdrag såsom undersökning av självmord, hjortdjurskrockar, brandorsaker o.d. I samband med statistiken publiceras också uppgifter om tullbrott. Till dem hör brott som stadgas i tullagen samt vissa andra brott som enligt bestämmelserna behandlas som tullbrott.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/meta_sv.html