Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2008–2012 (ennakkotieto)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 91 776 90 395 87 147 92 798 90 586
A Omaisuusrikokset 52 031 50 366  47 830 49 787 47 899
Murrot yhteensä 8 156 7 500 7 302 7 648 6 687
   - asunnosta 1 248 1 177 1 188 1 189 1 173
  -vapaa-ajan asunnosta 322 293 200 229 248
-muusta asunnosta 926 884 988 960 925
   - liikkeestä 970 836 835 840 769
   - moottoriajoneuvosta 3 396 2 775 2 508 2 755 2 317
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 2 542 2 712 2 771 2 864 2 428
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 2 583 2 225 1 912 1 765 1 512
  - moottoriajoneuvon anastus 188 187 146 115 131
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 186 195 157 177 177
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 1 1
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2 202 1 830 1 603 1 472 1 201
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 7 12 5 1 2
Ryöstöt yhteensä 372 424 330 385 361
  - törkeä ryöstö 40 62 42 52 53
Vahingonteot yhteensä 12 148 10 317 8 828 9 759 8 667
  - törkeä vahingonteko 40 34 49 41 43
Kavallukset yhteensä 758 782 730 753 778
  - törkeä kavallus 61 75 59 72 81
Petokset yhteensä 3 414 4 536 4 029 4 210 4 829
  - törkeä petos 207 311 253 262 208
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 8 044 7 593 7 476 9 330 9 165
Tappo, murha tai surma 31 31 29 28 24
Tapon, murhan tai surman yritys 93 99 83 62 84
Pahoinpitelyt yhteensä 7 477 7 041 6 990 8 801 8 639
   -törkeä pahoinpitely 501 524 446 503 465
C Seksuaalirikokset 594 555 586 742 1 165
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 350 311 255 448 407
Raiskaus 142 146 244 185 334
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 3 299 3 131 3 212 3 309 3 400
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 487 401 413 477 473
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 388 374 367 438 435
Haitanteko virkamiehelle 585 487 489 529 516
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 568 474 480 518 506
E Eräät liikennerikokset 13 029 11 809 10 412 10 952 10 359
Rattijuopumukset yhteensä 5 541 4 973 4 011 4 120 4 099
  - törkeä rattijuopumus 3 054 2 666 2 191 2 163 2 221
F Muut rikokset 14 779 16 941 17 631 18 678 18 598
Huumausainerikokset yhteensä 3 351 4 123 4 514 4 899 4 851
  - törkeä huumausainerikos 151 197 211 250 256
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 417 396 482 700 709
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2012 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2008–2012 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/01/polrik_2012_01_2012-04-13_tau_001_fi.html