Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2008–2012 (preliminär uppgift)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
ALLA BROTT 1) 91 776 90 395 87 147 92 798 90 586
A Egendomsbrott 52 031 50 366  47 830 49 787 47 899
Inbrott totalt 8 156 7 500 7 302 7 648 6 687
i bostad 1 248 1 177 1 188 1 189 1 173
  i fritidsbostadshus 322 293 200 229 248
i annan bostad 926 884 988 960 925
  - i affärslokal 970 836 835 840 769
- i motorfordon 3 396 2 775 2 508 2 755 2 317
  - annan stöld genom olovligt intrång 2 542 2 712 2 771 2 864 2 428
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 2 583 2 225 1 912 1 765 1 512
  - tillgrepp av motorfordon 188 187 146 115 131
  - olovligt brukande av motorfordon 186 195 157 177 177
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 1 1 1
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 2 202 1 830 1 603 1 472 1 201
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 7 12 5 1 2
Rån 372 424 330 385 361
  - grovt rån 40 62 42 52 53
Skadegörelse 12 148 10 317 8 828 9 759 8 667
  - grov skadegörelse 40 34 49 41 43
Förskingring 758 782 730 753 778
  - grov förskingring 61 75 59 72 81
Bedrägeri 3 414 4 536 4 029 4 210 4 829
  - grovt bedrägeri 207 311 253 262 208
B Brott mot liv och hälsa 8 044 7 593 7 476 9 330 9 165
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 31 31 29 28 24
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 93 99 83 62 84
Misshandel 7 477 7 041 6 990 8 801 8 639
  - grov misshandel 501 524 446 503 465
C Sexualbrott 594 555 586 742 1 165
Sexuellt utnyttjande av barn 350 311 255 448 407
Våldtäkt 142 146 244 185 334
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 3 299 3 131 3 212 3 309 3 400
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 487 401 413 477 473
  - riktat mot polispersonal 388 374 367 438 435
Hindrande av tjänsteman 585 487 489 529 516
-riktat mot polispersonal 568 474 480 518 506
E Vissa trafikbrott 13 029 11 809 10 412 10 952 10 359
Rattfylleri 5 541 4 973 4 011 4 120 4 099
  - grovt rattfylleri 3 054 2 666 2 191 2 163 2 221
F Övriga brott 14 779 16 941 17 631 18 678 18 598
Narkotikabrott 3 351 4 123 4 514 4 899 4 851
  - grovt narkotikabrott 151 197 211 250 256
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 417 396 482 700 709
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 1:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–mars 2008–2012 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/01/polrik_2012_01_2012-04-13_tau_001_sv.html