Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–joulukuussa 2008–2012 (ennakkotieto)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 440 209 440 438 431 959 457 147 424 835
A Omaisuusrikokset 256 543 255 384 247 173 259 648 237 422
Murrot yhteensä 40 787 40 682 38 516 39 686 35 130
   - asunnosta 5 985 6 499 6 456 6 677 6 294
  -vapaa-ajan asunnosta 1 582 1 671 1 526 1 816 1 479
-muusta asunnosta 4 403 4 828 4 930 4 861 4 815
   - liikkeestä 4 406 4 476 4 088 4 532 4 010
   - moottoriajoneuvosta 16 108 15 005 13 489 13 829 10 741
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 14 288 14 702 14 483 14 648 14 085
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 13 809 12 196 11 158 11 971 8 813
  - moottoriajoneuvon anastus  1 548 1 521 1 408 1 531 1 112
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 1 084 984 910 937 840
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 3 2 2
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 119 9 645 8 802 9 483 6 840
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 57 43 36 20 19
Ryöstöt yhteensä 1 714 1 650 1 531 1 634 1 648
  - törkeä ryöstö 181 221 157 206 217
Vahingonteot yhteensä 56 584 50 698 49 144 55 024 44 373
  - törkeä vahingonteko 252 212 240 220 239
Kavallukset yhteensä 3 420 3 205 3 298 3 229 3 272
  - törkeä kavallus 257 278 325 290 373
Petokset yhteensä 16 055 17 386 15 741 17 786 20 835
  - törkeä petos 968 987 953 1 142 1 033
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 433 35 572 35 563 42 571 40 460
Tappo, murha tai surma 132 115 112 114 91
Tapon, murhan tai surman yritys 361 370 310 311 354
Pahoinpitelyt yhteensä 34 638 32 735 32 936 39 855 37 857
   - törkeä pahoinpitely 2 272 2 121 2 006 2 078 1 884
C Seksuaalirikokset 2 925 2 222 2 424 3 008 3 576
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 321 1 078 1 106 1 459 1 590
Raiskaus 919 668 822 989 1 020
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 14 471 14 013 13 549 14 352 14 375
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 936 1 710 1 683 1 947 1 857
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 725 1 590 1 502 1 764 1 684
Haitanteko virkamiehelle 2 456 2 259 2 161 2 300 2 182
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 403 2 191 2 109 2 258 2 129
E Eräät liikennerikokset 61 036 56 489 53 266 53 996 47 960
Rattijuopumukset yhteensä 25 877 23 398 21 162 21 500 19 166
  - törkeä rattijuopumus 13 812 12 304 11 246 11 409 10 351
F Muut rikokset 67 801 76 758 79 984 83 572 81 042
Huumausainerikokset yhteensä 15 364 18 405 19 653 20 243 20 041
  - törkeä huumausainerikos 725 883 1 071 1 024 1 020
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 066 3 529 4 042 5 092 4 598
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2012 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–joulukuussa 2008–2012 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/04/polrik_2012_04_2013-01-17_tau_001_fi.html