Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2008–2012

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 440 711 441 416 431 623 458 251 425 421
A Omaisuusrikokset 256 667 255 619 247 299 259 771 237 609
Murrot yhteensä 40 777 40 715 38 555 39 704 35 046
  - asunnosta 5 978 6 497 6 453 6 672 6  281
  - vapaa-ajan asunnosta 1 588 1 675 1 537 1 825 1 478
- muusta asunnosta 4 390 4 822 4 916 4 847 4 803
   - liikkeestä 4 407 4 477 4 091 4 537 4 001
   - moottoriajoneuvosta 16 143 15 032 13 526 13 853 10 738
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 14 249 14 709 14 485 14 642 14 026
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 13 804 12 188 11 150 11 983 8 815
  - moottoriajoneuvon anastus 1 645 1 574 1 438 1 574 1 146
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 1 086 1 000 924 945 846
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 3 2 2
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 017 9 568 8 749 9 443 6 802
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 55 43 37 21 19
Ryöstöt yhteensä 1 696 1 640 1 508 1 622 1 616
  - törkeä ryöstö 180 212 156 208 218
Vahingonteot yhteensä 56 566 50 709 49 160 54 970 44 417
  - törkeä vahingonteko 253 212 243 227 239
Kavallukset yhteensä 3 436 3 182 3 303 3 229 3 272
  - törkeä kavallus 260 270 331 291 374
Petokset yhteensä 16 052 17 422 15 860 17 794 20 946
  - törkeä petos 953 987 957 1 149 1 052
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 613 35 753 35 715 42 919 40 853
Tappo, murha tai surma 132 114 110 114 89
Tapon, murhan tai surman yritys 363 366 308 306 350
Pahoinpitelyt yhteensä 34 803 32 895 33 082 40 171 38 231
  - törkeä pahoinpitely 2 256 2 105 1 996 2 053 1 874
C Seksuaalirikokset 2 906 2 205 2 417 3 252 3 511
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 321 1 068 1 102 1 682 1 567
Raiskaus 915 660 818 1 039 1 009
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 14 521 14 053 13 566 14 417 14 361
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 935 1 711 1 682 1 947 1 852
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 722 1 592 1 503 1 766 1 678
Haitanteko virkamiehelle 2 466 2 260 2 161 2 310 2 183
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 413 2 194 2 109 2 268 2 130
E Eräät liikennerikokset 61 070 56 833 53 423 54 098 48 005
Rattijuopumukset yhteensä 25 819 23 350 21 130 21 459 19 134
  - törkeä rattijuopumus 13 783 12 294 11 242 11 409 10 333
F Muut rikokset 67 934 76 953 79 203 83 794 81 082
Huumausainerikokset yhteensä 15 482 18 524 19 724 20 394 20 102
  - törkeä huumausainerikos 789 922 1 083 1 036 1 025
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 081 2 987 4 053 5 121 4 601
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009–2012 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2008–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_001_fi.html