Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2008–2012

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
ALLA BROTT 1) 440 711 441 416 431 623 458 251 425 421
A Egendomsbrott 256 667 255 619 247 299 259 771 237 609
Inbrott totalt 40 777 40 715 38 555 39 704 35 046
  - i bostad 5 978 6 497 6 453 6 672 6  281
  - i fritidsbostadshus 1 588 1 675 1 537 1 825 1 478
- i annan bostad 4 390 4 822 4 916 4 847 4 803
  - i affärslokal 4 407 4 477 4 091 4 537 4 001
  - i motorfordon 16 143 15 032 13 526 13 853 10 738
  - annan stöld genom olovligt intrång 14 249 14 709 14 485 14 642 14 026
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 13 804 12 188 11 150 11 983 8 815
  - tillgrepp av motorfordon 1 645 1 574 1 438 1 574 1 146
  - olovligt brukande av motorfordon 1 086 1 000 924 945 846
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 1 3 2 2
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 11 017 9 568 8 749 9 443 6 802
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 55 43 37 21 19
Rån 1 696 1 640 1 508 1 622 1 616
  - grovt rån 180 212 156 208 218
Skadegörelse 56 566 50 709 49 160 54 970 44 417
  - grov skadegörelse 253 212 243 227 239
Förskingring 3 436 3 182 3 303 3 229 3 272
  - grov förskingring 260 270 331 291 374
Bedrägeri 16 052 17 422 15 860 17 794 20 946
  - grovt bedrägeri 953 987 957 1 149 1 052
B Brott mot liv och hälsa 37 613 35 753 35 715 42 919 40 853
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 132 114 110 114 89
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 363 366 308 306 350
Misshandel 34 803 32 895 33 082 40 171 38 231
  - grov misshandel 2 256 2 105 1 996 2 053 1 874
C Sexualbrott 2 906 2 205 2 417 3 252 3 511
Sexuellt utnyttjande av barn 1 321 1 068 1 102 1 682 1 567
Våldtäkt 915 660 818 1 039 1 009
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 14 521 14 053 13 566 14 417 14 361
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 935 1 711 1 682 1 947 1 852
  - riktat mot polispersonal 1 722 1 592 1 503 1 766 1 678
Hindrande av tjänsteman 2 466 2 260 2 161 2 310 2 183
  - riktat mot polispersonal 2 413 2 194 2 109 2 268 2 130
E Vissa trafikbrott 61 070 56 833 53 423 54 098 48 005
Rattfylleri 25 819 23 350 21 130 21 459 19 134
  - grovt rattfylleri 13 783 12 294 11 242 11 409 10 333
F Övriga brott 67 934 76 953 79 203 83 794 81 082
Narkotikabrott 15 482 18 524 19 724 20 394 20 102
  - grovt narkotikabrott 789 922 1 083 1 036 1 025
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 081 2 987 4 053 5 121 4 601
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009–2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2008–2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_001_sv.html