Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset Yhteensä 2) 1 -
1 999
2 000 -
4 999
5 000 -
9 999
10 000 -
19 999
20 000 -
39 999
40 000 -
79 999
80 000- Muut
KAIKKI RIKOKSET 1) Epäillyt 256 929 31 787 25 804 56 935 35 559 37 458 12 398 2 750 54 238
% 100,0 12,4 10,0 22,2 13,8 14,6 4,8 1,1 21,1
Varkausrikokset Epäillyt 50 643 7 764 6 064 13 067 4 810 2 772 497 43 15 626
% 100,0 15,3 12,0 25,8 9,5 5,5 1,0 0,1 30,9
Ryöstörikokset Epäillyt 1 341 304 166 287 103 63 5 0 413
% 100,0 22,7 12,4 21,4 7,7 4,7 0,4 0,0 30,8
Kavallusrikokset Epäillyt 1 480 111 92 269 317 354 110 31 196
% 100,0 7,5 6,2 18,2 21,4 23,9 7,4 2,1 13,2
Petokset, maksuvälinepetokset Epäillyt 18 102 2 192 2 063 4 502 2 777 1 747 441 87 4 293
% 100,0 12,1 11,4 24,9 15,3 9,7 2,4 0,5 23,7
Verorikokset Epäillyt 1 168 62 48 225 200 259 148 61 165
% 100,0 5,3 4,1 19,3 17,1 22,2 12,7 5,2 14,1
Väärennykset Epäillyt 3 734 313 345 1 046 390 444 164 26 1 006
% 100,0 8,4 9,2 28,0 10,4 11,9 4,4 0,7 26,9
Velallisen epärehellisyys Epäillyt 664 36 34 90 96 166 92 47 103
% 100,0 5,4 5,1 13,6 14,5 25,0 13,9 7,1 15,5
Henkirikokset ja niiden yritykset Epäillyt 447 27 47 153 53 43 17 4 103
% 100,0 6,0 10,5 34,2 11,9 9,6 3,8 0,9 23,0
Pahoinpitelyrikokset Epäillyt 30 632 3 025 2 849 6 558 5 026 6 696 2 166 240 4 072
% 100,0 9,9 9,3 21,4 16,4 21,9 7,1 0,8 13,3
Raiskausrikokset Epäillyt 1 299 68 66 147 144 709 47 24 94
% 100,0 5,2 5,1 11,3 11,1 54,6 3,6 1,8 7,2
Rattijuopumukset Epäillyt 18 254 1 472 1 450 3 632 3 434 4 156 1 345 176 2 589
% 100,0 8,1 7,9 19,9 18,8 22,8 7,4 1,0 14,2
Huumausainerikokset Epäillyt 18 488 2 701 2 435 4 753 2 273 1 549 237 24 4 516
% 100,0 14,6 13,2 25,7 12,3 8,4 1,3 0,1 24,4
KOKO VÄESTÖ Epäillyt 4 512 285 177 331 151 615 499 767 1 100 704 1 611 849 687 855 112 337 170 827
% 100,0 3,9 3,4 11,1 24,4 35,7 15,2 2,5 3,8
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Liitetaulukoiden 5–8 tiedot poikkeavat toisistaan taustatietojen poiminta-ajankohdista johtuen. Osalle syylliseksi epäillyistä ei ole saatavilla kaikkia väestötietoja. Sosioekonomista asemaa kuvaavan liitetaulukon 6. väestötiedot ovat vuodelta 2010. Muissa liitetaulukoissa koko väestön tiedot ovat vuodelta 2011.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_005_fi.html