Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre

Brott Totalt 2) 1 –
1 999
2 000 –
4 999
5 000 –
9 999
10 000 –
19 999
20 000 –
39 999
40 000 –
79 999
80 000– Övriga
ALLA BROTT 1) Misstänkta 256 929 31 787 25 804 56 935 35 559 37 458 12 398 2 750 54 238
% 100,0 12,4 10,0 22,2 13,8 14,6 4,8 1,1 21,1
Stöldbrott Misstänkta 50 643 7 764 6 064 13 067 4 810 2 772 497 43 15 626
% 100,0 15,3 12,0 25,8 9,5 5,5 1,0 0,1 30,9
Rånbrott Misstänkta 1 341 304 166 287 103 63 5 0 413
% 100,0 22,7 12,4 21,4 7,7 4,7 0,4 0,0 30,8
Förskingringsbrott Misstänkta 1 480 111 92 269 317 354 110 31 196
% 100,0 7,5 6,2 18,2 21,4 23,9 7,4 2,1 13,2
Bedrägerier, betalningsmedels-
bedrägerier
Misstänkta 18 102 2 192 2 063 4 502 2 777 1 747 441 87 4 293
% 100,0 12,1 11,4 24,9 15,3 9,7 2,4 0,5 23,7
Skattebrott Misstänkta 1 168 62 48 225 200 259 148 61 165
% 100,0 5,3 4,1 19,3 17,1 22,2 12,7 5,2 14,1
Förfalskningbrott Misstänkta 3 734 313 345 1 046 390 444 164 26 1 006
% 100,0 8,4 9,2 28,0 10,4 11,9 4,4 0,7 26,9
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 664 36 34 90 96 166 92 47 103
% 100,0 5,4 5,1 13,6 14,5 25,0 13,9 7,1 15,5
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 447 27 47 153 53 43 17 4 103
% 100,0 6,0 10,5 34,2 11,9 9,6 3,8 0,9 23,0
Misshandelsbrott Misstänkta 30 632 3 025 2 849 6 558 5 026 6 696 2 166 240 4 072
% 100,0 9,9 9,3 21,4 16,4 21,9 7,1 0,8 13,3
Våldtäktsbrott Misstänkta 1 299 68 66 147 144 709 47 24 94
% 100,0 5,2 5,1 11,3 11,1 54,6 3,6 1,8 7,2
Rattfyllerier Misstänkta 18 254 1 472 1 450 3 632 3 434 4 156 1 345 176 2 589
% 100,0 8,1 7,9 19,9 18,8 22,8 7,4 1,0 14,2
Narkotikabrott Misstänkta 18 488 2 701 2 435 4 753 2 273 1 549 237 24 4 516
% 100,0 14,6 13,2 25,7 12,3 8,4 1,3 0,1 24,4
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4 512 285 177 331 151 615 499 767 1 100 704 1 611 849 687 855 112 337 170 827
% 100,0 3,9 3,4 11,1 24,4 35,7 15,2 2,5 3,8
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_005_sv.html