Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset 1) Yhteensä 2) Yrittäjät Alemmat ja ylemmät toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
KAIKKI RIKOKSET Epäillyt 256 929 12 736 27 038 41 432 43 357 24 590 107 776
% 100,0 5,0 10,5 16,1 16,9 9,6 41,9
Varkausrikokset Epäillyt 50 643 712 3 057 4 164 8 828 6 290 27 592
% 100,0 1,4 6,0 8,2 17,4 12,4 54,5
Ryöstörikokset Epäillyt 1 341 26 75 132 289 115 704
% 100,0 1,9 5,6 9,8 21,6 8,6 52,5
Kavallusrikokset Epäillyt 1 480 161 347 237 145 148 442
% 100,0 10,9 23,4 16,0 9,8 10,0 29,9
Petokset, maksuvälinepetokset Epäillyt 18 102 678 1 736 2 313 3 143 1 747 8 485
% 100,0 3,7 9,6 12,8 17,4 9,7 46,9
Verorikokset Epäillyt 1 168 209 182 208 42 136 391
% 100,0 17,9 15,6 17,8 3,6 11,6 33,5
Väärennykset Epäillyt 3 734 139 494 419 469 249 1 964
% 100,0 3,7 13,2 11,2 12,6 6,7 52,6
Velallisen epärehellisyys Epäillyt 664 163 149 107 19 41 185
% 100,0 24,5 22,4 16,1 2,9 6,2 27,9
Henkirikokset ja niiden yritykset Epäillyt 447 13 30 62 73 71 198
% 100,0 2,9 6,7 13,9 16,3 15,9 44,3
Pahoinpitelyrikokset Epäillyt 30 632 1 594 3 539 7 054 4 898 2 577 10 970
% 100,0 5,2 11,6 23,0 16,0 8,4 35,8
Raiskausrikokset Epäillyt 1 299 74 74 721 113 54 263
% 100,0 5,7 5,7 55,5 8,7 4,2 20,2
Rattijuopumukset Epäillyt 18 254 1 037 2 137 3 938 2 289 2 036 6 817
% 100,0 5,7 11,7 21,6 12,5 11,2 37,3
Huumausainerikokset Epäillyt 18 488 404 1 419 2 491 3 746 976 9 452
% 100,0 2,2 7,7 13,5 20,3 5,3 51,1
KOKO VÄESTÖ Epäillyt 4 512 285 255 245 1 413 551 750 838 423 491 1 247 413 421 747
% 100,0 5,7 31,3 16,6 9,4 27,6 9,3
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Liitetaulukoiden 5–8 tiedot poikkeavat toisistaan taustatietojen poiminta-ajankohdista johtuen. Osalle syylliseksi epäillyistä ei ole saatavilla kaikkia väestötietoja. Sosioekonomista asemaa kuvaavan liitetaulukon 6. väestötiedot ovat vuodelta 2010. Muissa liitetaulukoissa koko väestön tiedot ovat vuodelta 2011.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_006_fi.html