Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre

Brott 1) Totalt 2) Företagare Lägre och högre tjänstemän Arbetare Studerande Pensionärer Övriga, okänd
ALLA BROTT Misstänkta 256 929 12 736 27 038 41 432 43 357 24 590 107 776
% 100,0 5,0 10,5 16,1 16,9 9,6 41,9
Stöldbrott Misstänkta 50 643 712 3 057 4 164 8 828 6 290 27 592
% 100,0 1,4 6,0 8,2 17,4 12,4 54,5
Rånbrott Misstänkta 1 341 26 75 132 289 115 704
% 100,0 1,9 5,6 9,8 21,6 8,6 52,5
Förskingringsbrott Misstänkta 1 480 161 347 237 145 148 442
% 100,0 10,9 23,4 16,0 9,8 10,0 29,9
Bedrägerier, betalningsmedels-
bedrägerier
Misstänkta 18 102 678 1 736 2 313 3 143 1 747 8 485
% 100,0 3,7 9,6 12,8 17,4 9,7 46,9
Skattebrott Misstänkta 1 168 209 182 208 42 136 391
% 100,0 17,9 15,6 17,8 3,6 11,6 33,5
Förfalskningbrott Misstänkta 3 734 139 494 419 469 249 1 964
% 100,0 3,7 13,2 11,2 12,6 6,7 52,6
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 664 163 149 107 19 41 185
% 100,0 24,5 22,4 16,1 2,9 6,2 27,9
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 447 13 30 62 73 71 198
% 100,0 2,9 6,7 13,9 16,3 15,9 44,3
Misshandelsbrott Misstänkta 30 632 1 594 3 539 7 054 4 898 2 577 10 970
% 100,0 5,2 11,6 23,0 16,0 8,4 35,8
Våldtäktsbrott Misstänkta 1 299 74 74 721 113 54 263
% 100,0 5,7 5,7 55,5 8,7 4,2 20,2
Rattfyllerier Misstänkta 18 254 1 037 2 137 3 938 2 289 2 036 6 817
% 100,0 5,7 11,7 21,6 12,5 11,2 37,3
Narkotikabrott Misstänkta 18 488 404 1 419 2 491 3 746 976 9 452
% 100,0 2,2 7,7 13,5 20,3 5,3 51,1
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4 512 285 255 245 1 413 551 750 838 423 491 1 247 413 421 747
% 100,0 5,7 31,3 16,6 9,4 27,6 9,3
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_006_sv.html