Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset 1) Yhteensä 2) Työllinen Työtön Opiskelijat Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat
KAIKKI RIKOKSET Epäillyt 256 929 68 979 57 486 50 190 21 722 58 552
% 100,0 26,8 22,4 19,5 8,5 22,8
Varkausrikokset Epäillyt 50 643 5 291 13 392 10 199 5 495 16 266
% 100,0 10,4 26,4 20,1 10,9 32,1
Ryöstörikokset Epäillyt 1 341 156 340 339 62 444
% 100,0 11,6 25,4 25,3 4,6 33,1
Kavallusrikokset Epäillyt 1 480 716 246 165 126 227
% 100,0 48,4 16,6 11,1 8,5 15,3
Petokset, maksuvälinepetokset Epäillyt 18 102 4 274 4 526 3 123 1 526 4 653
% 100,0 23,6 25,0 17,3 8,4 25,7
Verorikokset Epäillyt 1 168 591 209 40 129 199
% 100,0 50,6 17,9 3,4 11,0 17,0
Väärennykset Epäillyt 3 734 800 1 018 530 205 1 181
% 100,0 21,4 27,3 14,2 5,5 31,6
Velallisen epärehellisyys Epäillyt 664 404 82 18 36 124
% 100,0 60,8 12,3 2,7 5,4 18,7
Henkirikokset ja niiden yritykset Epäillyt 447 91 101 81 65 109
% 100,0 20,4 22,6 18,1 14,5 24,4
Pahoinpitelyrikokset Epäillyt 30 632 11 109 6 611 5 501 2 299 5 112
% 100,0 36,3 21,6 18,0 7,5 16,7
Raiskausrikokset Epäillyt 1 299 865 140 119 47 128
% 100,0 66,6 10,8 9,2 3,6 9,9
Rattijuopumukset Epäillyt 18 254 6 548 3 920 2 506 1 872 3 408
% 100,0 35,9 21,5 13,7 10,3 18,7
Huumausainerikokset Epäillyt 18 488 3 436 5 333 3 980 771 4 968
% 100,0 18,6 28,8 21,5 4,2 26,9
KOKO VÄESTÖ Epäillyt 4 512 285 2 354 422 256 742 412 429 1 297 126 191 566
% 100,0 52,2 5,7 9,1 28,7 4,2
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Liitetaulukoiden 5–8 tiedot poikkeavat toisistaan taustatietojen poiminta-ajankohdista johtuen. Osalle syylliseksi epäillyistä ei ole saatavilla kaikkia väestötietoja. Sosioekonomista asemaa kuvaavan liitetaulukon 6. väestötiedot ovat vuodelta 2010. Muissa liitetaulukoissa koko väestön tiedot ovat vuodelta 2011.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_007_fi.html