Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre

Brott 1) Totalt 2) Sysselsatta Arbetslösa Studerande Pensionärer Övriga utanför arbetskraften
ALLA BROTT Misstänkta 256 929 68 979 57 486 50 190 21 722 58 552
% 100,0 26,8 22,4 19,5 8,5 22,8
Stöldbrott Misstänkta 50 643 5 291 13 392 10 199 5 495 16 266
% 100,0 10,4 26,4 20,1 10,9 32,1
Rånbrott Misstänkta 1 341 156 340 339 62 444
% 100,0 11,6 25,4 25,3 4,6 33,1
Förskingringsbrott Misstänkta 1 480 716 246 165 126 227
% 100,0 48,4 16,6 11,1 8,5 15,3
Bedrägerier, betalningsmedels-
bedrägerier
Misstänkta 18 102 4 274 4 526 3 123 1 526 4 653
% 100,0 23,6 25,0 17,3 8,4 25,7
Skattebrott Misstänkta 1 168 591 209 40 129 199
% 100,0 50,6 17,9 3,4 11,0 17,0
Förfalskningbrott Misstänkta 3 734 800 1 018 530 205 1 181
% 100,0 21,4 27,3 14,2 5,5 31,6
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 664 404 82 18 36 124
% 100,0 60,8 12,3 2,7 5,4 18,7
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 447 91 101 81 65 109
% 100,0 20,4 22,6 18,1 14,5 24,4
Misshandelsbrott Misstänkta 30 632 11 109 6 611 5 501 2 299 5 112
% 100,0 36,3 21,6 18,0 7,5 16,7
Våldtäktsbrott Misstänkta 1 299 865 140 119 47 128
% 100,0 66,6 10,8 9,2 3,6 9,9
Rattfyllerier Misstänkta 18 254 6 548 3 920 2 506 1 872 3 408
% 100,0 35,9 21,5 13,7 10,3 18,7
Narkotikabrott Misstänkta 18 488 3 436 5 333 3 980 771 4 968
% 100,0 18,6 28,8 21,5 4,2 26,9
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4 512 285 2 354 422 256 742 412 429 1 297 126 191 566
% 100,0 52,2 5,7 9,1 28,7 4,2
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_007_sv.html