Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutusasteen mukaan, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset 1) Yhteensä 2) Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Korkeakouluaste
KAIKKI RIKOKSET Epäillyt 256 927 160 838 79 581 7 156 9 352
% 100,0 62,6 31,0 2,8 3,6
Varkausrikokset Epäillyt 50 643 37 573 11 545 695 830
% 100,0 74,2 22,8 1,4 1,6
Ryöstörikokset Epäillyt 1 341 1 096 239 3 3
% 100,0 81,7 17,8 0,2 0,2
Kavallusrikokset Epäillyt 1 480 708 542 135 95
% 100,0 47,8 36,6 9,1 6,4
Petokset, maksuvälinepetokset Epäillyt 18 102 12 351 4 861 469 421
% 100,0 68,2 26,9 2,6 2,3
Verorikokset Epäillyt 1 168 543 467 91 67
% 100,0 46,5 40,0 7,8 5,7
Väärennykset Epäillyt 3 734 2 223 1 129 142 240
% 100,0 59,5 30,2 3,8 6,4
Velallisen epärehellisyys Epäillyt 664 237 284 73 70
% 100,0 35,7 42,8 11,0 10,5
Henkirikokset ja niiden yritykset Epäillyt 447 287 141 9 10
% 100,0 64,2 31,5 2,0 2,2
Pahoinpitelyrikokset Epäillyt 30 632 16 978 11 412 922 1 320
% 100,0 55,4 37,3 3,0 4,3
Raiskausrikokset Epäillyt 1 299 988 257 12 42
% 100,0 76,1 19,8 0,9 3,2
Rattijuopumukset Epäillyt 18 254 9 510 7 080 822 842
% 100,0 52,1 38,8 4,5 4,6
Huumausainerikokset Epäillyt 18 488 12 285 5 830 121 252
% 100,0 66,4 31,5 0,7 1,4
KOKO VÄESTÖ Epäillyt 4 512 285 1 455 959 1 783 389 467 164 805 773
% 100,0 32,3 39,5 10,4 17,9
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Liitetaulukoiden 5–8 tiedot poikkeavat toisistaan taustatietojen poiminta-ajankohdista johtuen. Osalle syylliseksi epäillyistä ei ole saatavilla kaikkia väestötietoja. Sosioekonomista asemaa kuvaavan liitetaulukon 6. väestötiedot ovat vuodelta 2010. Muissa liitetaulukoissa koko väestön tiedot ovat vuodelta 2011.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 8. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutusasteen mukaan, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_008_fi.html