Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 8. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre

Brott 1) Totalt 2) Grundnivå Mellannivå Lägsta högre nivå Högskolenivå
ALLA BROTT Misstänkta 256 927 160 838 79 581 7 156 9 352
% 100,0 62,6 31,0 2,8 3,6
Stöldbrott Misstänkta 50 643 37 573 11 545 695 830
% 100,0 74,2 22,8 1,4 1,6
Rånbrott Misstänkta 1 341 1 096 239 3 3
% 100,0 81,7 17,8 0,2 0,2
Förskingringsbrott Misstänkta 1 480 708 542 135 95
% 100,0 47,8 36,6 9,1 6,4
Bedrägerier, betalningsmedels-
bedrägerier
Misstänkta 18 102 12 351 4 861 469 421
% 100,0 68,2 26,9 2,6 2,3
Skattebrott Misstänkta 1 168 543 467 91 67
% 100,0 46,5 40,0 7,8 5,7
Förfalskningbrott Misstänkta 3 734 2 223 1 129 142 240
% 100,0 59,5 30,2 3,8 6,4
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 664 237 284 73 70
% 100,0 35,7 42,8 11,0 10,5
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 447 287 141 9 10
% 100,0 64,2 31,5 2,0 2,2
Misshandelsbrott Misstänkta 30 632 16 978 11 412 922 1 320
% 100,0 55,4 37,3 3,0 4,3
Våldtäktsbrott Misstänkta 1 299 988 257 12 42
% 100,0 76,1 19,8 0,9 3,2
Rattfyllerier Misstänkta 18 254 9 510 7 080 822 842
% 100,0 52,1 38,8 4,5 4,6
Narkotikabrott Misstänkta 18 488 12 285 5 830 121 252
% 100,0 66,4 31,5 0,7 1,4
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4 512 285 1 455 959 1 783 389 467 164 805 773
% 100,0 32,3 39,5 10,4 17,9
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 8. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_008_sv.html