Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.4.2014

Rikosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 93 900 rikosta, mikä on  3 500 tapausta (3,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 54 000, mikä oli 6 000 tapausta (12,4 prosentin) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 8 100, mikä on 670 tapausta (7,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 95 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014
Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2014 tammi-maaliskuussa petoksia tuli ilmi 6 600, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 000. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana 290, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana ilmi 1 800, mikä on 170 tapausta (11 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 33, eli saman verran kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 980.

Ryöstöjä ilmoitettiin 370, mikä oli 18 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa, mutta yhtä paljon kuin edellisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 400, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt neljännekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa ilmi 10 400, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 2000–luvulla vahingotekoja on tullut ilmi tätä enemmän vuosien 2007–2009 tammi-maaliskuussa.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana 7 700, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Ajanjaksolla 2002–2013 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-maaliskuussa keskimäärin 7 500. Verrattuna vuoden 2013 tammi-maaliskuuhun törkeät pahoinpitelyt vähenivät lähes seitsemällä prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 400. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 250, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 210. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 175. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 360, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana tietoon kaikkiaan 3 800, mikä on yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 11 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 12 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 800.

Huumausainerikoksia kirjattiin 4 900, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 23 prosenttia. Niitä tuli ilmi 230.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Kaikki rikokset 1) 31 125 445 28 942 -741 33 839 3 841 93 906 3 545
Murto 2 305 230 2 389 358 2 631 594 7 325 1 182
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 444 33 399 53 513 157 1 356 243
Ryöstö 132 27 99 9 142 22 373 58
Vahingonteko 3 834 944 2 468 -590 4 050 1 216 10 352 1 570
Tappo, murha ja surma 9 -1 8   10 4 27 3
Pahoinpitely 2 645 -190 2 441 -264 2 565 -218 7 651 -672
Raiskaus 94 37 60 -20 92 21 246 38
Rattijuopumus 1 173 -29 1 156 -73 1 493 109 3 822 7
Huumausainerikokset 1 549 -459 1 638 -294 1 749 -136 4 936 -889
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 33 009 -21 743 30 143 -2 654 31 827 -1 820 94 979 -26 217
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 23 289 -19 796 20 639 -1 217 19 988 -1 038 63 916 -22 051
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 303,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.04.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2014/01/polrik_2014_01_2014-04-16_tie_001_fi.html