Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.4.2014

Antalet brott ökade under januari–mars 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–mars 2014 kännedom om totalt 93 900 brott, vilket var 3 500 fall (3,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 54 000, vilket var 6 000 fall (12,4 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 8 100, vilket var 670 fall (7,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 95 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014
Fortkörningar under slutet av år 2012 har felaktigt bokförts på början av år 2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. Under januari–mars 2014 uppgick antalet bedrägerier till 6 600, vilket var 14 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier per år uppgått till i medeltal 4 000. Under januari–mars 2014 uppgick antalet grova bedrägerier till 290, vilket var 10 procent färre än året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 1 800 under januari–mars 2014, vilket var 170 fall (11 procent) fler än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 33, dvs. lika många som året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–mars i genomsnitt varit 980.

Antalet anmälda rån var 370, dvs. 18 procent fler än under januari–mars 2013, men lika många som i genomsnitt under de senaste tio åren.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 1 400, vilket var 22 procent fler än under januari–mars 2013. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en fjärdedel.

Under januari–mars 2014 uppgick antalet skadegörelser till 10 400, dvs. 18 procent fler än ett år tidigare. Under 2000-talet har antalet skadegörelser under januari–mars varit högre än detta åren 2007–2009.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 7 700 under januari–mars 2014, vilket var åtta procent färre än under motsvarande period året innan. Under perioden 2002–2013 anmäldes i genomsnitt 7 500 misshandelsbrott under januari–mars. Jämfört med januari–mars 2013 minskade antalet fall av grov misshandel med nästan sju procent – 400 sådana fall avslöjades. 

Under januari–mars 2014 anmäldes 250 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 210. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt varit 175 under januari–mars. Polisen fick kännedom om 360 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. två procent färre än året innan. Antalet avslöjade fall av sexuellt utnyttjande av barn har under de senaste åren ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–mars 2014 kom totalt 3 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket var lika många som under motsvarande period året innan. Hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 11 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 12 procent. Under de senaste tio åren var antalet rattfyllerier i genomsnitt 4 800 under januari–mars.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 4 900, dvs. 15 procent färre än året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 23 procent – 230 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari, februari och mars samt under januari-mars 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Januari Februari Mars Januari-mars
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Alla brott 1) 31 125 445 28 942 -741 33 839 3 841 93 906 3 545
Inbrott 2 305 230 2 389 358 2 631 594 7 325 1 182
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 444 33 399 53 513 157 1 356 243
Rån 132 27 99 9 142 22 373 58
Skadegörelse 3 834 944 2 468 -590 4 050 1 216 10 352 1 570
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 9 -1 8   10 4 27 3
Misshandel 2 645 -190 2 441 -264 2 565 -218 7 651 -672
Våldtäkt 94 37 60 -20 92 21 246 38
Rattfylleri 1 173 -29 1 156 -73 1 493 109 3 822 7
Narkotikabrott 1 549 -459 1 638 -294 1 749 -136 4 936 -889
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari, februari och mars samt under januari-mars 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Januari Februari Mars Januari-mars
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 33 009 -21 743 30 143 -2 654 31 827 -1 820 94 979 -26 217
-fartbegränsningsöverskridning 1) 23 289 -19 796 20 639 -1 217 19 988 -1 038 63 916 -22 051
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.04.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/01/polrik_2014_01_2014-04-16_tie_001_sv.html