Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.10.2014

Rikosten määrä väheni 2,4 ja liikennerikosten 14,1 prosenttia tammi-syyskuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-syyskuussa kaikkiaan 316 800 rikosta, mikä on 7 800 tapausta (2,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 183 800, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 300, mikä on 2 300 tapausta (8,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 294 900 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta, mikä on 48 300 tapausta (14,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014
Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Vuoden 2014 tammi-syyskuussa petoksia tuli ilmi 16 700, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. 2000-luvulla petoksia on ollut aiempina vuosina tammi-syyskuussa keskimäärin 11 100. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana 920, mikä on 7,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana ilmi 5 800, mikä on 140 tapausta (2,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 98, eli 5 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla aiempina vuosina ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 3 100.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300, mikä on 16,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-syyskuussa, mutta yhtä paljon kuin edellisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Törkeitä ryöstöjä ilmoitettiin 140.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli vuoden 2014 tammi-syyskuussa tietoon 109 800, mikä on 2 000 tapausta (1,9 prosenttia) enemmän kuin viime vuonna. Törkeiden varkauksien määrä kasvoi 20,0 prosenttia. Niitä tuli ilmi 2 700. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 800, mikä on 570 tapausta (13,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Asuntomurtoja on 2000-luvulla aiempina vuosina ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 5 400.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 100, mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 tammi-syyskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 tammi-syyskuussa ilmi 33 000, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekoja on 2000–luvulla aiempina vuosina ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 37 700.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana 24 600, mikä on 2 100 tapausta (8,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. 2000–luvulla aiempina vuosina pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 24 100. Verrattuna vuoden 2013 tammi-syyskuuhun törkeät pahoinpitelyt vähenivät 8,6 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 1 200. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-syyskuussa 760, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 750. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 610. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 100, mikä on 16,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 400, mikä on 2,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 7,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 4,0 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 18 200.

Huumausainerikoksia kirjattiin 15 800, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 9,2 prosenttia. Niitä tuli ilmi 830.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Kaikki rikokset 1) 38 970 -2 506 38 193 -2 879 37 417 -2 476 316 839 -7 811
Murto 3 175 -160 3 086 -203 3 028 -64 25 601 1 214
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 878 -125 835 -118 839 -80 6 061 -176
Ryöstö 151   181 44 174 40 1 290 182
Vahingonteko 4 188 -696 3 457 -852 4 079 43 32 957 -364
Tappo, murha ja surma 13 3 8 3 5 -5 79 6
Pahoinpitely 2 763 -504 2 966 -2 2 532 -290 24 559 -2 148
Raiskaus 82 -30 95 10 109 -5 757 9
Rattijuopumus 1 737 58 1 592 -57 1 644 -47 13 440 -284
Huumausainerikokset 1 726 -100 1 787 -175 1 988 -231 15 826 -1 355
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 33 293 -4 187 33 892 -5 000 38 291 -1 193 294 864 -48 259
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 24 569 -3 631 24 729 -3 656 26 364 1 128 205 569 -38 140
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2014/03/polrik_2014_03_2014-10-15_tie_001_fi.html