Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.10.2014

Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari-september 2014 kännedom om totalt 316 800 brott, vilket var 7 800 fall (2,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 183 800, dvs. lika många som år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 300, vilket är 2 300 fall (8,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom registrerades 294 900 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 48 300 fall (14,1 procent) färre än år 2013.

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014
Fortkörningar under slutet av år 2012 har felaktigt bokförts på början av år 2013

Under januari-september 2014 uppgick antalet bedrägerier till 16 700, vilket är 4,3 procent färre än året innan. Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. Under tidigare år på 2000-talet har antalet bedrägerier i genomsnitt uppgått till 11 100 under januari–september. Under januari–september 2014 uppgick antalet grova bedrägerier till 920, vilket är 7,9 procent fler än året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 5 800 under januari-september 2014, vilket är 140 fall (2,3 procent) färre än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till 98, dvs. 5 fall färre än året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier i genomsnitt uppgått till 3 100 under januari-september.

Antalet anmälda rån var 1 300, dvs. 16,4 procent fler än under januari-september 2013, men lika många som i genomsnitt under de senaste tio åren. Antalet anmälda grova rån var 140.

Under januari-september 2014 fick polisen kännedom om 109 800 stöldbrott (stölder, grova stölder, snatterier), vilket är 2 000 fall (1,9 procent) fler än året innan. Antalet grova stölder ökade med 20,0 procent. 2 700 sådana fall avslöjades. Antalet bostadsinbrott uppgick till 4 800, vilket är 570 fall (13,5 procent) fler än år 2013. Under tidigare år på 2000-talet har antalet bostadsinbrott i genomsnitt varit 5 400 under januari-september.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 6 100, vilket är 2,9 procent färre än under januari-september 2013. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat till en tredjedel.

Under januari-september 2014 uppgick antalet skadegörelser till 33 000, dvs. 1,1 procent färre än ett år tidigare. Under tidigare år på 2000-talet har antalet skadegörelser i genomsnitt varit 37 700 under januari-september.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 24 600 under januari-september 2014, vilket är 2 100 fall (8,0 procent) färre än under motsvarande period året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet misshandelsbrott i genomsnitt uppgått till 24 100 under januari-september. Jämfört med januari-september 2013 minskade antalet fall av grov misshandel med 8,6 procent. 1 200 sådana fall avslöjades. 

Under januari-september 2014 anmäldes 760 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 750. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 610 under januari-september. Polisen fick kännedom om 1 100 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 16,6 procent färre än året innan. Antalet avslöjade fall av sexuellt utnyttjande av barn som kommit till kännedom har under de senaste åren ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn som kommit till kännedom varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari-september 2014 kom totalt 13 400 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 2,1 procent färre än under motsvarande period året innan. Något under hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 7,9 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 4,0 procent. Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifallen i genomsnitt uppgått till 18 200 under januari-september.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 15 800, dvs. 7,9 procent färre än året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 9,2 procent. 830 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i juli, augusti och september samt under januari-september 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Juli Augusti September Januari-september
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Alla brott 1) 38 970 -2 506 38 193 -2 879 37 417 -2 476 316 839 -7 811
Inbrott 3 175 -160 3 086 -203 3 028 -64 25 601 1 214
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 878 -125 835 -118 839 -80 6 061 -176
Rån 151   181 44 174 40 1 290 182
Skadegörelse 4 188 -696 3 457 -852 4 079 43 32 957 -364
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 13 3 8 3 5 -5 79 6
Misshandel 2 763 -504 2 966 -2 2 532 -290 24 559 -2 148
Våldtäkt 82 -30 95 10 109 -5 757 9
Rattfylleri 1 737 58 1 592 -57 1 644 -47 13 440 -284
Narkotikabrott 1 726 -100 1 787 -175 1 988 -231 15 826 -1 355
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i juli, augusti och september samt under januari-september 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Juli Augusti September Januari-september
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 33 293 -4 187 33 892 -5 000 38 291 -1 193 294 864 -48 259
-fartbegränsningsöverskridning 1) 24 569 -3 631 24 729 -3 656 26 364 1 128 205 569 -38 140
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/03/polrik_2014_03_2014-10-15_tie_001_sv.html