Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Palvelujen vienti palvelutyypeittäin 2002-2007, milj. euroa

Palvelutyyppi -- Vienti 2002 2003 2004 2005 20061 2007
Posti- ja telekommunikaatiopalvelut 252 202 251 316 342 314
Posti- ja kuriiripalvelut 40 49 68 145 143 160
Telekommunikaatiopalvelut 212 153 183 171 199 153
Rakennuspalvelut 276 363 601 460 278 274
Tietotekniikka- ja informaatiopalvelut 533 501 608 1 213 1 177 1 331
Tietotekniikkapalvelut 518 492 576 1 194 1 136 1 328
Informaatiopalvelut 16 9 31 19 41 3
Rojaltit ja lisenssimaksut 594 443 675 969 850 916
Muut liike-elämän palvelut 5 489 4 843 6 032 6 367 6 874 8 987
Laki- ja tilinpito, hallinto- ja PR-palvelut 96 161 138 178 138 154
Mainonta, markkinointitutkimus ja mielipidemittaukset 77 113 136 130 83 116
Tutkimus- ja kehittämispalvelut 200 283 235 274 260 239
Arkkitehti-, insinööri- ja muu tekninen palvelu 251 272 280 327 285 306
Maatalous-, kaivos- ja muu jalostuspalvelu 92 89 1 4 50 60
Muualla erittelemättömät liike-elämän palv. ml. välityskauppa, käyttöleasing ja muualla luokittelematt. konsernien sisäiset palvelut 4 774 3 925 5 241 5 453 6 060 8 112
Henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut 12 26 13 10 19 14
Audiovisuaaliset ja siihen liittyvät palvelut 6 23 4 6 3 9
Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut 6 3 9 4 16 5
Muut erittelemättömät palvelut 267 120 124 308 0 0
Vienti yhteensä 7 424 6 499 8 303 9 642 9 540 11 836

1 Kaikki vuoden 2006 tiedot korjattu 18.12.2007 ja 20.5.2008. Ennen korjausta 18.12.2007 viennin arvo oli yhteensä 9 636 milj. euroa. Ennen korjausta 20.5.2008 viennin arvo oli yhteensä 10 745 milj. euroa.


Päivitetty 9.6.2008

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2007, Palvelujen vienti palvelutyypeittäin 2002-2007, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pul/2007/pul_2007_2008-06-09_tau_003.html