Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Export av tjänster enligt servicetyp, 2002-2007, milj. euro

Servicetyp -- export 2002 2003 2004 2005 20061 2007
Post- och telekommunikationstjänster 252 202 251 316 342 314
Post- och kurirtjänster 40 49 68 145 143 160
Telekommunikationstjänster 212 153 183 171 199 153
Export av byggtjänster 276 363 601 460 278 274
Datateknik- och informationstjänster 533 501 608 1 213 1 177 1 331
Datatekniktjänster 518 492 576 1 194 1 136 1 328
Informationstjänster 16 9 31 19 41 3
Royaltyer och licensavgiftert 594 443 675 969 850 916
Andra företagstjänster 5 489 4 843 6 032 6 367 6 874 8 987
Juridiska-, bokförings-, administrativa- och PR-tjänster 96 161 138 178 138 154
Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmätningar 77 113 136 130 83 116
Forskning och utveckling (F & U) 200 283 235 274 260 239
Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster 251 272 280 327 285 306
Jord- och skogsbruks-, samt gruvdrifts- och förädlingstjänster 92 89 1 4 50 60
På annat håll ospecificerade företagstjänsterna inkl. förmedlingshandel, bruksleasing och koncernens oklassificerade interna tjänster 4 774 3 925 5 241 5 453 6 060 8 112
Övriga personliga, kultur- och rekreationstjänster 12 26 13 10 19 14
Audiovisuella och därmed förknippade tjänster 6 23 4 6 3 9
Övriga personliga-,kultur- och rekreationstjänster 6 3 9 4 16 5
Tjänster, som inte hör till någon annan grupp 267 120 124 308 0 0
Export av tjänster totalt 7 424 6 499 8 303 9 642 9 540 11 836

1 Siffror korrigerad 18.12.2007 för år 2006 (tidigare summa 9 636 milj.) och 20.5.2007 (tidigare summa 10 745 milj.)


Senast uppdaterad 9.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2007, Export av tjänster enligt servicetyp, 2002-2007, milj. euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2007/pul_2007_2008-06-09_tau_003_sv.html