Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2012

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 217 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 55 prosenttia ja kerrostaloista 64 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2012 lopussa yhteensä yli 450 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 309 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 824 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2012

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 474 653 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 258 095 85,3
     Erilliset pientalot 1 122 315 76,1
      Rivi- ja ketjutalot 77 931 5,3
      Asuinkerrostalot 57 849 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 216 558 14,7
C Liikerakennukset 42 580 2,9
D Toimistorakennukset 10 907 0,7
E Liikenteen rakennukset 55 915 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8 414 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 826 0,9
H Opetusrakennukset 8 916 0,6
J Teollisuusrakennukset 41 799 2,8
K Varastorakennukset 28 582 1,9
L,N Muut rakennukset 5 619 0,4

Rakennuskanta kasvoi 15 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 1 475 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 14 900 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 312 000 rakennuksella eli noin 27 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 78 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 27 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 127 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2012, Rakennuskanta 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2012/rakke_2012_2013-05-24_kat_002_fi.html