Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2012

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2012 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 217 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän sextio procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 55 procent och av flervåningshusen 64 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2012 totalt mer än 450 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 309 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 824 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2012

                 Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 474 653 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 258 095 85,3
Fristående småhus 1 122 315 76,1
Rad- och kedjehus 77 931 5,3
Flervåningsbostadshus 57 849 3,9
C-N Övriga byggnader 216 558 14,7
C Butiksbyggnader - 42 580 2,9
D Kontorsbyggnader 10 907 0,7
E Trafikbyggnader 55 915 3,8
F Vårdbyggnader 8 414 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 826 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 916 0,6
J lndustribyggnader 41 799 2,8
K Lagerbyggnader 28 582 1,9
L,N Övriga byggnader 5 619 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 15 000 byggnader

I slutet av år 2012 fanns det totalt 1 475 000 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 14 900 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 312 000, dvs. omkring 27 procent. Omkring 78 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

67 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 68 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 27 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 127 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 200 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2012, Byggnadsbeståndet 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2012/rakke_2012_2013-05-24_kat_002_sv.html