Finlands officiella statistik

Byggnader och fritidshus

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Under 2000 - talet har det byggts flest fritidshus i Kuusamo
27.5.2020
Enligt Statistikcentralen fanns det 511 900 fritidshus i Finland år 2019, dvs. mer än 2 000 fler än året innan. Omkring 95 procent av fritidshusen ägdes av privatpersoner eller dödsbon. Under 2000-talet har flest fritidshus byggts i Lappland och Södra Savolax, i båda landskapen har det byggts över 8 000 fritidshus.

Beskrivning: Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Statistik över byggnader och fritidshus kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Uppgifter om byggnader och fritidshus fås i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnader och fritidshus är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostäder, byggande, byggnader, byggnadsbestånd, egnahemshus, flervåningshus, fritidsbostäder, fritidshus, husbyggnad, radhus, småhus, sommarstugor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Byggnader och fritidshus
28.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/index_sv.html