Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsklassificeringen 2018 har tagits i bruk i statistiken över Byggnader och fritidshus

I statistiken över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Den nya byggnadsklassificeringen införs i statistiken över byggnader i hela tidsserien.

I statistiken över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Den nya byggnadsklassificeringen införs i statistiken över byggnader i hela tidsserien.

Byggnadsklassificeringen 2018 införs i statistiken över fritidsbostadshus fr.o.m. statistikåret 2020. Sedan dess omfattar statistiken inte småhus som har meddelats att vara i fritidsbruk, och semesterstugor som hyrs ut inkluderas i statistiken däremot.

Vid ibruktagningen av den nya byggnadsklassificeringen får du hjälp av Statistikcentralens byggnadsklassificerare, där du hittar bl.a. nyckeln mellan den gamla och nya klassificeringen.


Senast uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/rakke_2021-05-27_uut_001_sv.html