Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2021

Kuopio har fortfarande det högsta antalet fritidshus

Korrigerats 3.6.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen fanns det 508 000 fritidshus i Finland i slutet av år 2020. Fr.o.m. år 2020 omfattar fritidshusbeståndet också semesterstugor som hyrs ut, Kuopio var fortfarande den stugrikaste kommunen i Finland trots ändringar i statistikföringssättet. De nya stugorna är i genomsnitt större än de gamla. De största av de fritidshus som färdigställdes år 2010 och senare har byggts i Södra Karelen.

De stugrikaste kommunerna i Finland 2020, fritidsbostadshus (inkl. fritidshus som hyrs ut).

De stugrikaste kommunerna i Finland 2020, fritidsbostadshus (inkl. fritidshus som hyrs ut).

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-27_tie_001_sv.html