Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2013

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 218 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 55 prosenttia ja kerrostaloista 64 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2013 lopussa yhteensä yli 455 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 307 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 778 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 2013

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 483 990 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 265 547 85,3
     Erilliset pientalot 1 128 366 76,0
      Rivi- ja ketjutalot 78 751 5,3
      Asuinkerrostalot 58 430 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 218 443 14,7
C Liikerakennukset 42 704 2,9
D Toimistorakennukset 10 881 0,7
E Liikenteen rakennukset 56 197 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8 520 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 899 0,9
H Opetusrakennukset 8 888 0,6
J Teollisuusrakennukset 42 245 2,8
K Varastorakennukset 29 443 2,0
L,N Muut rakennukset 5 666 0,4

Rakennuskanta kasvoi 9 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 1 484 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 9 300 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 322 000 rakennuksella eli noin 28 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 27 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 150 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 09 1734 2628 ( 9.6.2014 => 029 551 2628 ), Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 23.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2013, Rakennuskanta 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014-05-23_kat_002_fi.html