Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2013

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2013 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 218 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän sextio procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 55 procent och av flervåningshusen 64 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2013 totalt mer än 455 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 307 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 778 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 2013

                 Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 483 990 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 265 547 85,3
Fristående småhus 1 128 366 76,0
Rad- och kedjehus 78 751 5,3
Flervåningsbostadshus 58 430 3,9
C-N Övriga byggnader 218 443 14,7
C Butiksbyggnader - 42 704 2,9
D Kontorsbyggnader 10 881 0,7
E Trafikbyggnader 56 197 3,8
F Vårdbyggnader 8 520 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 899 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 888 0,6
J lndustribyggnader 42 245 2,8
K Lagerbyggnader 29 443 2,0
L,N Övriga byggnader 5 666 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 9 000 byggnader

I slutet av år 2013 fanns det totalt 1 484 000 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 9 300 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 322 000, dvs. omkring 28 procent. Omkring 77 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

67 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 68 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 27 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 150 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 200 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 09 1734 2628 ( 9.6.2014 => 029 551 2628 ), Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2013, Byggnadsbeståndet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014-05-23_kat_002_sv.html