Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2022

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni marras-tammikuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia marras-tammikuussa yhteensä 7,4 miljoonaa kuutiometriä, 15,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin 2,7 miljoonaa kuutiometriä, määrä jäi 11,9 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni 16,8 prosenttia.

Rakennuslupailmoitusten kuntakohtainen viive on tavanomaista ja uusimman kuukauden tilasto perustuu tuotantohetkellä aina epätäydelliseen aineistoon. Rakennuskustannusten nousu ja muutamien kuntien ruuhkautuneet rakennusvalvonnat voivat vaikuttaa osaltaan myönnettyjen lupien määrään ja viiveisiin lupien myöntämisissä.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Kerrostalohankkeiden kuutiomäärä väheni reilusti vuodentakaisesta

Asuinrakentamiseen marras-tammikuussa myönnetty kuutiomäärä jakautui kerrostalohankkeiden 1,6 miljoonaan kuutiometriin ja pientalohankkeiden 1,1 miljoonan kuutiometriin. Kerrostaloille myönnetty kuutiomäärä väheni ajanjaksolla 20,4 prosenttia. Pientaloille myönnetty kuutiomäärä kasvoi hieman vuodentakaisesta, 1,4 prosenttia.

Rakennuslupia myönnettiin marras-tammikuun aikana kaikkiaan 9 013 asunnolle. Määrä oli 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntojen rakentaminen jatkui kuitenkin ripeänä, samaan aikaan aloitettiin kaikkiaan 12 013 asunnon rakentaminen. Asuinrakennusten rakennushankkeita aloitettiin ajanjaksolla 20,9 prosenttia vuodentakaista enemmän. Valmistuneita asuntoja marras-tammikuussa oli 10 282 kappaletta, 3,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Asuinrakentamisen volyymi hyvässä kasvussa

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi marras-tammikuussa 8,8 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 19,2 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 1,1 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Helmikuun ennakolliset tiedot

Tilastokeskus julkaisee toistaiseksi ennakollista tietoa aloitetuista rakennushankkeista. Tätä aikasarjaa on saatavilla vuodesta 2018 lähtien.

Ennakollisten tietojen mukaan kuutiotilavuudella mitattuna aloitettujen rakennushankkeiden liukuva vuosisumma kasvoi vuonna 2022 tammikuusta helmikuuhun 1,3 prosenttia. Tilavuuden liukuva vuosisumma pysyi edelleen hyvässä 9,1 prosentin kasvussa vuoden takaiseen nähden.

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Luvut eivät ole vertailukelpoisia julkaisuissa esitettyjen estimoitujen aloitusten kanssa. Ennakolliset tiedot pohjautuvat rekisteröityihin aloituksiin ja niiden arvot eivät täydenny ensimmäisestä julkaisusta.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. tammikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2022/01/ras_2022_01_2022-03-22_tie_001_fi.html